Trang chủ ProcessBread

Quy trình phát triển

VNEXT Software ISO/IEC 27001:2013

1 - Phát triển theo phương thức Agile .

Phương pháp chính trong quá trình thực hiện dự án là kết hợp Agile. Phương pháp này giúp chúng tôi có thể thay đổi nhanh chóng và linh hoạt các đặc điểm kỹ thuật.

スクラム開発プロセス

 

2 - Quản lý mã nguồn

Để theo dõi phát hiện lỗi chúng tôi sử dụng các công cụ quản lý hiệu quả, đang thịnh hành nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. Việc tiến hành kiểm tra xác nhận các đoạn mã nguồn được thực hiện bởi nhiều thành viên trong suốt quá trình đưa mã nguồn lên GIT. Thêm vào đó, tiến độ dự án luôn được chia sẻ và kiểm soát nhờ vào việc phân chia nhiệm vụ để triển khai dự án.

チームのメンバー

 

3 - Giao tiếp

Chúng tôi có thể làm việc, kết nối chặt chẽ với khách hàng thông qua các Phiên dịch viên hoặc Kỹ sư cầu nối với kiến ​​thức Công nghệ thông tin phong phú và khả năng tiếng Nhật tốt. Khách hàng có thể đưa ra bất cứ mong muốn, yêu cầu bằng tiếng Nhật đối với đội phát triển, chúng tôi sẽ thực hiện dự án như chính là sản phẩm của chúng tôi, sẽ không hề có bất cứ rào cản về khoảng cách, không gian trong suốt quá trình hợp tác.

チームのメンバー

 

Top