Trang chủ > CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình hoạt động, VNEXT HOLDINGS luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về việc bảo mật thông tin cá nhân của mỗi khách hàng. Bằng cách thiết lập các quy tắc nội bộ về quy định để bảo vệ, cải thiện cơ cấu tổ chức cũng như thông tin cá nhân, chúng tôi mong rằng đáp ứng được yêu cầu cũng như nhận được sự tin tưởng từ quý khách. 

 • Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ xác định, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách công bằng và hợp lý trong phạm vi cần thiết cho mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân thu được.

 • Tuân thủ luật pháp và các quy định

  Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp về thông tin cá nhân, các hướng dẫn do chính phủ thiết lập, các định mức khác và trật tự xã hội, và chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân một cách hợp lý.

 • Quản lý phù hợp thông tin cá nhân

  Chúng tôi hiểu những nguy cơ của việc truy cập trái phép, mất mát, phá hoại, giả mạo, rò rỉ vv.. về thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý và trong trường hợp có vấn đề xảy ra, chúng tôi sẽ có biện pháp.

 • Trả lời các câu hỏi

  Chúng tôi sẽ đáp ứng đúng yêu cầu về thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, chẳng hạn như tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngưng sử dụng, khiếu nại của bạn.

 • Cải tiến liên tục

  Chúng tôi sẽ thiết lập các quy chế quản lý và hệ thống quản lý liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, thực hiện đầy đủ với tất cả các nhân viên, rà soát định kỳ và cố gắng cải tiến liên tục.

*Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Email: marketing@vnext.vn