Trang chủ > V-BLOG > V-LIFE

V-Life là chuyên mục cập nhật tin tức về đời sống nội bộ của VNEXTers tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tokyo. Bên cạnh đó, những thông tin hấp dẫn về chương trình đào tạo Kỹ sư cầu nối - Project X cũng được cung cấp đầy đủ tại đây.