Trang chủ > V-BLOG > V-NEWS

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI - AIGIZI

26/03/2019

AIGIZI là sản phẩm được Công ty Cổ phần AimeNext (công ty chuyên về lĩnh vực AI thuộc VNEXT HOLDINGS) phát triển, sử dụng thế mạnh riêng của công ty trong kỹ thuật xử lý giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 

Bối cảnh

  • Trong các công ty, ngày càng có nhiều cuộc họp được diễn ra, việc ghi lại biên bản cuộc họp vì vậy cũng trở nên vất vả hơn.
  • Bên cạnh đó, việc tạo biên bản cuộc họp tốn khá nhiều thời gian và không thể nhanh chóng công khai thông tin sau khi kết thúc cuộc họp.

AIGIZI là gì?

Bằng việc nhận diện giọng nói AI với độ chính xác cao, AIGIZI sẽ phân tích cùng lúc giọng nói của nhiều người trong tệp âm thanh hoặc khi thu âm trực tiếp và chuyển dữ liệu đó thành văn bản trong thời gian thực, hỗ trợ cho việc ghi lại biên bản cuộc họp.

 

 

Những hiệu quả mà AIGIZI mang lại:

  • Có thể ghi lại biên bản cuộc họp một cách nhanh chóng trong thời gian thực
  • Giảm thời gian ghi chép cho buổi họp và cải thiện nghiệp vụ

Đặc trưng của AIGIZI:

  1. Có thể nhận diện và phân tách lời thoại của nhiều người nói cùng một lúc
  2. Không cần sử dụng mic chuyên dụng mà vẫn có thể nhận diện giọng nói của nhiều người bằng 1 mic duy nhất
  3. Có thể chuyển đổi dữ liệu âm thanh thành văn bản bằng thời gian thực
  4. Có thể đăng ký giọng của người nói một cách đơn giản, những lần sử dụng tiếp theo AIGIZI sẽ tự động nhận dạng giọng của người nói đó
  5. Dễ dàng tạo biên bản cuộc họp khi có sẵn bản mẫu

Công nghệ AI sử dụng trong AIGIZI:

 

▶︎Nhận diện giọng nói

▶︎Nhận biết, phân tách lời thoại của từng người nói

▶︎Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

▶︎Hiểu ngôn ngữ

 

▼ Thời gian hoàn thiện: Bản đầu tiên (cloud) vào ngày 31 tháng 7 năm 2019.