Trang chủ > V-BLOG > V-NEWS

[VNEXT SOFTWARE] BỔ NHIỆM CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH CẤP CAO

05/01/2021

Trước những yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, VNEXT SOFTWARE đang tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhằm hướng tới các hoạt động kinh doanh hiệu quả. Theo đó, ngày 29/12/2020, Anh Hoàng Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE chính thức ký bổ nhiệm các vị trí chức danh cấp cao.

Cụ thể: 

 

  • Bổ nhiệm anh Hoàng Mai Thịnh giữ chức vụ Giám đốc Điều hành (COO)
  • Bổ nhiệm anh Đỗ Văn Hữu giữ chức vụ Giám đốc Sản xuất (CDO)
  • Bổ nhiệm anh Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sản xuất 
  • Bổ nhiệm anh Nguyễn Đình Tiến giữ chức vụ Trưởng nhóm Group 7

 

Với những thay đổi trên, hứa hẹn sẽ tạo nên những dấu ấn mới cho VNEXT SOFTWARE nói chung và VNEXT HOLDINGS nói riêng trong thời gian tới.