Trang chủ > V-BLOG > V-NEWS

VNEXT SOFTWARE TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC SILVER PARTNER CỦA ISTQB

26/06/2019

Từ ngày 6 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE được công nhận là đối tác Silver Partner của ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) là tổ chức cung cấp chứng chỉ thông qua thẩm định chất lượng kiểm thử của các kỹ thuật viên kiểm thử (QA/Tester). Chứng chỉ ISTQB có giá trị trên toàn cầu.

Chương trình đối tác này nhằm chứng nhận các tổ chức hay công ty đã có nỗ lực trong việc nâng cao kỹ thuật kiểm thử và chất lượng sản phẩm.

 

Các trang web liên quan:

▶︎ Về ISTQB: https://www.istqb.org/

▶︎ Về chương trình đối tác: https://partner.istqb.org/

▶︎ Về đối tác Silver Partner: https://partner.istqb.org/istqb-partners/silver.html