VNEXT SOFTWARE - Lễ chuyển giao CEO 2020
2020-06-12

Tháng 1/2020, VNEXT SOFTWARE đã tiến hành Lễ chuyển chuyển giao CEO. Theo đó, ông Hoàng Hải được bổ nhiệm thay thế ông Trần Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE.