V-LIVE SỐ 03 | TẦM NÀY VNEXTERS SỢ “CẮT” GÌ NHẤT?
2020-06-12

Trong tình hình kinh tế hậu covid gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp nói chung và tập thể VNEXT SOFTWARE nói riêng đang cố gắng hết sức để khắc phục những hậu quả nặng nề đó. Các VNEXTer đã cùng đoàn kết thực hiện phong trào 3 sẵn sàng - 4 đồng hành - 5 xung kích, sẵn sàng đón nhận tất cả những rủi ro có thể xảy ra trong đại dịch. Hãy cùng tìm hiểu xem VNEXTers đồng lòng muốn “cắt” gì nhất trong hoàn cảnh này nhé?