Cafe cùng Project X - Số 2
2020-06-12

Cùng đón xem màn bóc phốt có 1-0-2 của các thành viên Project X khóa I dành cho nhau sau 10 tháng cùng học tập tại thành phố Đà Nẵng nhé