[PROJECT X] Chia sẻ của học viên Khoá I & II
2020-06-12

Project X đã khai giảng khoá III. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của học viên khoá I & II nhé.